Font de les Tres Roses

A Ramon Masnou i Boixeda, Bisbe emérit de Vic, 2001

Emplaçament: Al sot de Coll Roig
Coordenades geogràfiques: 41º 49′ 28,8″ b N – 2º 23′ 37,8,0″ E
Altitud:
Característiques de la font:
Construcció:
Vegetació:
Notes: