La junta de l’Associació

La Junta vetlla per a la conservació de l’entorn del Matagalls i per a la celebració anual de l’Aplec.
Josep Rosell i Martí
Joan Alsina i Solanilla
Leonor Torrent i Missé
Simó Antoni Guzmán Melo
Vocals.
Formen part de la junta i participen de totes les decisions.
  • Joan González
  • Àngel Rabat
  • Bartomeu Subiranas
  • Climent Colomer
  • Joan Sayós
  • Kim Romeu
  • Òscar Farrerons
  • Ramon Calm
  • Esteve Puigferrat